Adıge Cumhuriyeti Lokasyon / Konum

Avrupa'nın güneydoğusunda Kafkas Dağları'nın kuzeyinde, Krasnodar Kray adı verilen tarihi Çerkez topraklarının içinde kalır. Kafkasya'da İngur Irmağı ile Don Nehri'ne kadar Karadeniz ile Azak Denizi kıyıları, buralardan doğuya doğru Don, Kuma, Terek Irmağı'nın uzantısı boyunca Kafkas sıradağlarının kuzeyinde yer alan bölgedir.