Google+

Arama formu

Botsvana’da Din ve İnanç

Botsvana’da Din ve İnanç

Botsvana’da yerel dinlere inananların oranı nüfusun yaklaşık olarak yarısıdır. Halkın yüzde 49,2'si yerel dinlere inanırken, yüzde 29'u Hristiyan dininin Protestan mezhebine, yüzde 9'u ise Katolik mezhebine göre dini inançlarını yaşamaktadır.