Google+

Arama formu

Gana’nın Ekonomisi

Gana’nın Ekonomisi

Gana'da 2008 verilerine göre Gayrı safî millî hâsıla verileri 14,679 milyar Euro düzeyinde olup, bu veriler ile Dünya Bankası sıralamasına göre 104. sırada yer almaktadır. Gana'da atılan sanayi adımlarına rağmen hala büyük oranda tarımsal faaliyetlerin ön planda olduğu bir ülke konumundadır. 2009 verilerine göre Gayrı safî millî hâsıla içerisinde tarımın oranı yüzde 37,3 düzeyindedir.

Ülke nüfusunun yüzde 56'lık bir kısmı ile yarıdan fazlası tarım ve balıkçılık ile uğraşmakta, yapılan birçok tarım faaliyetleri de şahsi tüketim için gerçekleştirilmektedir. Ülkenin bağımsızlığını elde etmesinden kısa süre sonra başlayan ve 20.yüzyıl'nin son dönemlerini kapsayan siyasi istikrarsızlık ve askeri darbeler ülke ekonomisinin gelişmesine engel teşkil etmiş, demokratikleşme adımlarının atılması ile 2001 yılında sonra stâbil bir konuma gelmiştir. Ülkede başta altın olmak üzere birçok değerli maden yatakları bulunmasına rağmen, Gana dünya üzerindeki en fakir ülkelerden biri konumundadır.


Gana Turları