Gana’da İklim ve Hava Durumu

Tropical_Luxury_Resort,_Coast_of_Ghana.jpg

Gana tropikal iklime sahip bir ülke olup, mevsimsel geçişler yaşamamaktadır. Ülkede mevsimlerden ziyade yağışlı ve kurak günler görülmektedir. Gece ve gündüz sürelerinin neredeyse eşit olduğu Gana'da iklim güneyde daha nemli, yağışlı ve buna bağlı olarak yağmur ormanların sık görüldüğü, kuzeyde ise daha kurak ve yağışsız bölümlerde tropik yağmur ormanları ile kuru çöller arasındaki geçiş bölgesinde yer alan geniş çayırlar yer almaktadır.

Ülkenin kuzeydoğu bölgesinden esen Harmattanrüzgârları, Kasım ile Şubat ayları arasında yaşanan kurak dönemin yaşanmasına neden olmaktadır. Yağışların bol olduğu yağmur dönemlerine BatıAfrikaMonsun sistemi neden olmaktadır. Ülke genelinde en çok yağışların gerçekleştiği en dış güneybatı bölgesindeki sahil kesiminde yıllık ortalama 2.000 milimetre üzerinde yağış gerçekleşmektedir. Bu oran kuzey bölgelerde 1.000 milimetre civarında seyrederken, batı kıyı bölgelerde ve özellikle Aksim şehrinde 2.200 milimetre' ye varan yıllık yağış ortalamaları görülmektedir. Başkent Accra' da bu oran 800 milimetre dolaylarındadır. Güneybatı bölgelerinin nemli ve ıslak olması her daim yeşil yağmur ormanların varlığına sebep olmakta ve bu alanda tropikal ormanlara geçiş görülmektedir.