Malavi Ekonomi

Malavi dünyanın az gelişmiş ülkelerinden biri olup, ekonomisi genel olarak tarıma dayanmaktadır. Gayri safi milli hasılanın ve ihracat gelirinin yüzde 90'ı tarım ve tarım ürünlerinden sağlanır. Halkın yaklaşık yüzde 85'i kırsal bölgelerde yaşamakta ve tarım ile uğraşmaktadırlar.

Başlıca ihracat ürünleri;

 • Tütün,
 • Pamuk,
 • Çay,
 • Kahve,
 • Şeker,
 • Acı biber,
 • Fıstık,
 • İşlenmiş ağaç ürünleri,
 • Balık,
 • Boksit,
 • Uranyum
 • Altın

İhracat ortakları ise; ABD, Güney Afrika ve Mısır'dır. Başlıca ithalat ürünleri ise; buğday ürünleri, süt ürünleri, konserve, tekstil ürünleri, gübre, maden, her türlü makine, inşaat malzemesi, elektrik sistemleri, tarım makineleri, taşıtlar, deri ve ayakkabı imalatı ve ilaçtır. İthalat ortakları ise; başta Güney Afrika ve küçük paylara sahip çeşitli Afrika ülkeleridir.