Nijer Dikkat Edilmesi Gerekenler / Önemli Bilgiler

Nijer, çok farklı etnik gruplara ev sahipliği yapmaktadır. Hausa, Djerma, Fula, Tuareg, Beri Beri (Kanouri), Arap, Toubou ve Gourmantche bu etnik gruplardan en kalabalık olanlarıdır. Bunun yanı sıra 1.500-2.000 civarında Fransız, Nijer'de yaşamaktadır. Nijer'in sonradan Sahra Çölü'ne dönüşen Kuzey kesiminde, târih öncesi döneme uzanan yaşam izleri bulunmuştur. 19. yüzyılda Avrupa'dan gelen İngiliz ve Alman kâşifler Nijer Nehri'nin kaynağını aramışlardır. Nijer'in sömürgeleşmesi ise Fransızlar tarafından gerçekleştirilmiştir.