Arizona’daki ilk yaşam belirtileri 12.000 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk Arizonalılar, kalıntıları SanPedro Valley’de bulunan avcılarıdır. M.S. 500 yılında, onlardan sonrakiler şu anki Meksika’dan ilkel tarımı aldılar ve birkaç kültüre ayrıldılar. BasketMakers (Anasazi) eyaletin kuzeydoğu kısmına yayıldı; Mogollonlar doğudaki dağlık bölgeye yerleşti ve avcılık yaptı; oldukça gelişmiş sulayıcılar olan Hokohamlar, orta ve güney vadilere kanallar ve köyler kurdular; ve az gelişmiş nehir insanları olan Hakatayalar, Büyük Kanyon’un güneyinde ve batısında yaşadılar.

1500’lerde İspanyollar keşif, misyonerlik ve yerleşme amaçlarıyla bölgeye ilk kez geldiklerinde, yerlilerin çoğu nehir kenarındaki verimli vadilerde, küçük barınaklarda yaşıyordu. Bu Arizona yerlileri, 3 dil ailesine aitti: Uto-Aztecan (Hopi, Paiute, Chemehuevi, Pima-Papago); Yuman (Yuma, Mohave, Cocopa, Maricopa, Yavapai, Walapai, Havasupai); ve Athapaskan (Navaho-Apaçi). Hopi aralarında en eski olanıydı, geçmişleri Anasazilere dayanmaktadır; en gençleri Navaho-Apaçiler ise Plains’ten göç etmişlerdir.

1736 yılında Arizona’nın Pima köyü yakınlarında, bugünkü Nogales’in 32 km güneybatısında, gümüş keşfedildi ve böylece İspanyol yerleşimciler kuzeye doğru ilerledi. Nogales’in kuzeyindeki Santa Cruz Nehri’nde bulunan Tubac, Arizona’daki ilk büyük Avrupalı yerleşimi oldu.

1850 yılında, bugünkü Arizona’nın büyük bir kısmı Birleşik Devletler’in yeni toprağı NewMexico’nun bir parçası haline geldi. Güney kısmı da 1853 yılında ilave edildi.

24 Şubat 1863 tarihinde Başkan Abraham Lincoln, yasaya yeni Territory of Arizona’yı kuran bir şart ekledi ve 1889 yılında Phoenix başkent oldu.

14 Şubat 1912 tarihinde 48. eyalet olarak Birleşik Devletler’e katıldı.