Resmi dili İngilizce'dır. Bunun yanı sıra Maine’de Fransızca % 16,3 ile yüksek bir orana sahiptir. Almanca, İtalyanca gibi diğer birçok dilin de konuşulduğu eyalette diğer dillerin konuşulma yüzdesi 47,5’tir.