Nebraska’nın yüzde 90’ını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Katoliklerin ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 1 oranına sahip Yahudi, Müslüman, Budist gibi diğer dinlere mensup kişiler yaşamakta; Ateist, deist, agnostik ve inançsız kişiler ise nüfusun yüzde 9’unu oluşturmaktadır.