Pennsylvania’nın şimdiki yerinde Yerli Amerikanlar yaşamaktaydı. Oneida ve Seneca kabileleri burada ilk Avrupalılar gelmeden önce de yaşamaktaydı. 1600’lü yılların başında ilk olarak İngiliz bir kâşif geldi ve Amerikan kabileleriyle tanıştı. Daha sonra Hollandalılar burayı keşfetti ve iki hükümet de bölge üzerinde hak iddia etmeye başladılar. Buna rağmen bölgedeki ilk yerleşimciler Hollandalı ve İsveçliydiler. 1600’lerin ortalarına doğru İngilizler bölgeyi Hollandalılardan aldı ve bölge İrlanda ile Almanya’dan yoğun bir göç aldı. 1800’lere kadar eyalet hep sınır anlaşmazlıklarına maruz kalarak tahrip edildi. Amerikan kolonileri bağımsızlıkları için Amerikan Devrimi sırasında savaşmaya başladıkların da savaşın tam merkezinde Pennsylvania vardı. Devrimin büyük bölümünde başkent olarak görev yapmış ve kongreler için buluşma noktası olmuştur. Savaş bittiğinde anayasayı onaylayarak birliğe üye olan 2. eyalet olmuştur. İç savaş sırasında birliğe bağlı kaldı ve hayatî bir rol oynadı. Oldukça fazla destek birlik temin etti ve çokça yağmaya maruz kaldı. Eyalette meydana gelen en büyük savaş ise iç savaşın dönüm noktası olarak görülen Gettysburg Savaşı’ydı.