Kazakistan’ın Ekonomisi

Kazakistan petrol, uranyum, demir ve altın rezervleri açısından çok zengindir. Hem yer altı kaynakları hem de tarım alanları açısından çok zengin olan ülkede kişi başında düşen gayri safi yurt içi hasılat 7.000 dolar seviyesindedir. Dünyadaki kromun yüzde 26’sı, altının yüzde 20’si ve uranyumun yüzde 17’si Kazakistan rezervlerinde bulunmaktadır. Ülkenin ana gelir kaynağı yer altı kaynaklarının ihracatına dayanır. Toplam yer altı zenginlikler 2 trilyon dolardan fazla bir değer oluşturmaktadır.