Almanya’nın Ekonomisi

Almanya önemli bir ekonomik güçtür ve kişi başına gayrisafi yurt içi hasılası itibariyle dünyanın dördüncü büyük ekonomisidir. Pek çok sınai alanda ve yüksek teknolojili sanayide küresel bir lider olan Almanya, dünyanın üçüncü en büyük ithalatçısı ve ihracatçısıdır.

Almanya yüksek yaşam standartlarıyla en gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Çok gelişmiş bir sosyal güvenlik ve ulusal sağlık sistemi vardır. Sosyal Pazarekonomisine sahip olan Almanya’da hizmet sektörü toplam kişi başına gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 71’ini oluşturur, yüzde 28’ini sanayinin oluşturduğu kişi başına gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1’ini tarım oluşturur.

Lokasyon Sayfasında Detayı Göster
Kapalı