Bulgaristan'da Din ve İnanç

Bulgaristan’da nüfusun yüzde 90’ınını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Hristiyanların arasında ise Ortodoks mezhebini benimseyenlerin sayısı fazladır. Rusya, Sırbistan, Makedonya, Ukrayna, Yunanistan ve Romanya gibi Bulgaristan da Ortodoks ülkeler arasında yer alır. Hristiyanlardan sonraki ikinci büyük din topluluğu ise Müslümanlardır. Müslüman kişilerin çoğu ise Pomak olarak tanımlanan Bulgar Müslüman halktır. Daha sonra ise yüzde 0,91 ile Museviler ve yüzde 0,29 ile Gregoryanlar gelir. 1952 yılında yapılan nüfus sayımında ilk kez Aleviler ayrı bir topluluk olarak kabul edilmiştir.