Çek Cumhuriyeti’nin Ekonomisi 

Çek Cumhuriyeti, AB ortalamasına göre gelişmiş, kişi başına düşen gelire göre yüksek gelirli bir ekonomiye sahiptir. Genel olarak sanayiye dayalı bir ekonomisi olan ülke, kendi otomobillerini, tramvaylarını ve metrolarını üretmektedir. Çek Cumhuriyeti Avrupa'da en büyük 5. otomobil üreticisi konumundadır. Tarım ürünleri üretiminde kollektif tarıma geçilmesiyle verim düşmüş bu nedenle ülke, gıda ürünleri ithal etmek zorunda kalmıştır. Yaygın olarak hayvancılık yapılan ülkede en çok kümes hayvancılığına yoğunlaşılmıştır. Küçük baş hayvancılığın yaygın olmadığı ülkede büyük baş hayvancılık oldukça yaygındır. Ülke ekonomisinde turizm de önemli gelir kaynağıdır.

Endüstri alanında, ülkenin yüzde 30'unu kaplayan ormanlardan elde edilen ürünler oldukça önemlidir. Bu ürünler ülkenin ihtiyacını karşılar ve fazlası ihraç edilir. Ülkede üretilen madenler ihtiyacı karşılamadığı için önemli derecede maden ithal edilir. Bu madenlerin önemli bir kısmını demir oluşturmasına rağmen ülke en önemli çelik üreticilerinden biridir. Başlıca ticaret ortakları Almanya, Slovakya, Polonya, Avusturya, Çin, Fransa ve Rusya'dır. Çek Cumhuriyeti, ülkelerin makina, kimyevi madde, silah, tekstil ürünü ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ülkenin küresel ölçekte tanınırlığı olan ürünleri ise kristal, cam işlemeleri ve granattaşıdır. Ayrıca bankacılık, telekomünikasyon ve enerji özelleştirmelerindeki hareketler de yabancı yatırımcılara katkı sağlamaktadır. Çek Cumhuriyeti şehri olan Pilsen, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede yerel bira üreticilerinin isim hakkını almıştır. Ülkedeki işsizlik oranı yüzde 4,1’dir. Bu oranla Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nde en düşük işsizlik oranına sahiptir.