İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi

Taksim'den yürüyorum Eminönü'ne... Galata zaten cıvıl cıvıl muhteşem... Bir önceki geçişimde gözüme Galata Mevlevihanesi ilişmişti ama gezme fırsatım olmadı. İkinci geçişimde kaçırmadım :) Hatta saat 17:00 suları falandı dedim kesin kapanmıştır bir baktım müze kapanış saati 19:00 ve dedim haydi Gizmo! Bu arada müzeye girişte müze kart da geçerli.

Restorasyon sonucu ortaya çıkan buluntular


Tarikat tacı ve serpuş modelleri levhası (soldaki), Tarikat kemerleri, kemer tokaları (sağdaki)

Müzeden elde ettiğim sufizm hakkındaki bilginin bir bölümünü sizinle paylaşmak isterim. İslamiyet'in doğuşundan yaklaşık iki asır kadar sonra genişlediği coğrafyalarda asırlardan beri yaşayan milletlerin, İslamiyet'in etkisine girmesiyle kendi kültür, inanç ve yaşam tarzlarında birçok farklılık oluşmaya başlamıştır. Bunun neticesinde hicretin 5. ve 6. asırlarında İslam coğrafyasında çeşitli mezhepler ve meslekler görülmeye başlamış, hükümdarların şahsi ve siyasi ihtirasları bunların ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır.

İran, Hint, Yunan filozoflarının fikirleri ile kısmen Hristiyanlığın etkisiyle İslamiyet'in ana prensiplerini içermesi şartıyla ortaya çıkan tasavvuf inancı az zamanda bütün İslam ülkelerini kaplamıştır.

Nevniyaz: Mevleviliğe yeni girip sema çıkaran yani sema etmeye başlayan kişiye nevniyaz denirmiş. Dervişliğe ikrar verip matbahta üç gün saka postunda oturan nevniyaz, ikrarında sebat ettiği takdirde arakiyye ve hizmet tennunesi giyinirmiş. Belirli hizmetlerde bin bir gün hizmet ederek çile çıkarıp, hücrede 3 gün sır olduktan sonra 18 gün hücre çilesini bitirerek ''hücrenişin'' olarak ''dede'' ve ''derviş unvanını alırmış.


Mevlevi sema kıyafeti

Semah alanı

Buradan Mahfiller bölümüne ilerliyoruz. Bu bölümde bizi müzik aletleri karşılıyor.

Çıkış bölümüne yaklaştıkça bu şekilde birkaç bölüme rastalayabilirsiniz. Ben o bölümlerden edebiyat bölümünü sizinle paylaşmak istedim :)

Yolunuz Galata'ya bir şekilde düşüyordur. Bence yolunuz düştüğünde saat 19:00'da kapanan bu müzeyi ziyaret edin derim.

Sevgilerimle...

*Alınan özel bilgilerin hepsi müzedeki bilgilerdir. Bunu tekrar belirtmek isterim.