Galler Hakkında Temel Bilgiler

Galler, Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biridir. Başkenti ve en büyük şehri Cardiff'tir. Britanya'nın güneybatısında bulunan Galler’in doğusunda Cheshire, Shropshire, Herefordshire ve Gloucestershire kırsal bölgeleri, güneyinde Bristol Kanalı, güneybatısında St. George Kanalı ve batı ve kuzeyinde İrlanda Denizi bulunur.

Galcede "Tywysogaeth Cymru" denilen Galler Prensliği, Galler bölgesinin yönetiminde herhangi bir söz sahibi olmasa da sembolik olarak varlık sürdürmektedir. 1282 yılında İngiltere Kralı I. Edward döneminde Galler Bölgesi, Cilmeri Savaşı ile istila edilmiştir. Bununla birlikte bölgenin kanunları 1535-1542 yılındaki Laws in Wales Acts'e kadar İngiliz kanunlarıyla yer değiştirmemiştir.

Galler, Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkeden biridir. Birleşik Krallığın sınırlı olarak tanıdığı hakla, 1999'da yapılan halk oylamasıyla kendi meclisini kurma kararna sahip olmuştur. Buna bağlı olarak 1999 yılında Galler Ulusal Meclisi kurulmuştur. Anayasal olarak tüm adada Birleşik Krallık, egemen devlettir. Tüm adadaki hükümranlık hakları Birleşik Krallık'a aittir. Tüm Krallığı temsil eden, tek bir hükümet ve parlamento bulunmaktadır.

Galler dâhil tüm adada yürütme gücü Kraliyet ailesinin elindedir ve yürütme gücü Westminster'daki Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından uygulanmaktadır. 1999 yılıyla birlikte Birleşik Krallık Parlamentosu yetkilerinin bir kısmı Cardiff'teki Galler Ulusal Meclisi'ne devredilmiştir. Ancak Birleşik Krallık Parlamentosu Galler üzerinde, birinci derecede yasa yapma sorumluluğunu yitirmemiştir. Galler Meclisi belirli çerçeve içinde ikinci derecede yasa yapma kabiliyeti ile yetkilendirilmiştir. Ancak Galler Meclisi'nin yasama gücü Galler ülkesini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. Galler Meclisi, hükümet kurma ve ülke üzerinde hükümran olma hakkına sahip değildir. Bu hak Birleşik Krallığı'ndır.

Yapılan araştırmalarda ülke nüfusunun yüzde 71'si kendini ulusal kimlik olarak tamamen Gallerli olarak nitelendirmektedir. Gal halkının kökeni Keltlere dayanmaktadır. Ayrıca İskoçlarla, Man Adası sakinleriyle, İrlandalılarla ve Cornwall bölgesi halkıyla akrabadırlar.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, Gallerli insanların yüzde 35'inin Galce kökenli soy isim taşıdığı tespit edilmiştir.