Google+

Arama formu

Güney Kıbrıs’ın Ekonomisi

Güney Kıbrıs’ın Ekonomisi

Güney Kıbrıs ekonomisi son yıllarda başarılı ve çok yönlü olmuştur. En son IMF tahminlerine göre, kişi başına düşen milli gelir ,331'dir, bu gelir Avrupa Birliği ortalamasının üzerindedir. Kıbrıs, yüksek potansiyelli bir altyapıya sahip olmasından dolayı denizaşırı işletmeler için yatırım bölgesi olarak görülmektedir. Hükümetin ekonomi politikası, daha çok Avrupa Birliği'nin kriterlerini karşılama yönlü ilerlemektedir. Avrupa Birliği'ne katılımın gereği olarak yeni üye ülkeler ile birlikte 1 Ocak 2008 tarihinde Euro ekonomik bölgesine dâhil olan ülke son yıllarda Mısır ile petrol arama görüşmeleri yapmaya başladı. Bununla doğru orantılı olarak geçen senelerde Mısır ve Lübnan'la deniz bölgesinde petrol ve doğal gaz yataklarından istifade edilecek “münhasır ekonomik bölgeleri" belirleyecek anlaşmalar imzalandı.