Bangladeş’in Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri

Oldukça küçük bir ülke olan Bangladeş, yedi bölgeye ayrılmıştır. Aynı zamanda başkent Dakka’nın da içinde bulunduğu Dakka bölgesi pirinç üretimiyle ön plana çıkmaktadır. Orman ve kumsalların yoğun olduğu ikinci bölgesi Chittagong, ülkenin güneydoğusunda kalmaktadır.

İpek ve mango üretimiyle bilinen Rajshahi, sakin Khulna, çay arazilerinin fazla olduğu Sylhet, nehirlerin yoğun olduğu Barisal ve Hint etkisinin yoğun olduğu Rangpur ülkenin diğer bölgeleridir. Ülkenin diğer önemli şehirlerin başında zengin kültürel ve siyasi tarihiyle Mymensingh, geniş tarım arazileriyle Rangpur, midyeleriyle ünlü Khulnagelir. Ayrıca dünyanın en uzun kumsalı Cox Bazar, Myanmar’ın yanında Chiattong Bölgesi’ndedir.