Birleşik Arap Emirlikleri’nde Konuşulan Diller

Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi dili Arapça’dır. Körfez lehçesi denilen bir Arapça halkın arasında konuşulmaktadır. Fakat bölgenin yüzyıllar boyu İngilizler ile birlikte anılmasından dolayı ülkede İngilizce çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkede unutulmaması gereken bir gerçek de göçmen nüfusun yerli nüfusa göre çok daha fazla olmasıdır. Bu yüzden Bangladeşliler, Pakistanlılar ve Hindular’ın kendi yerel dilleri de ülkede konuşulmaktadır.

Hangi ülkedensin?: Min eyyi beledin
Hangi şehirdensin?: Min eyyi medinetin ente
Türkiye’denim: Ene min Türkiya
Nasılsınız?: Keyfe Haluke?
İyiyim. Ene bihayr. Elhamüllah
Teşekkürler: Şükran