Brezilya’da Din ve İnanç

Brezilya’da nüfusun yüzde 83’lük kısmını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Hristiyan nüfusun içinde ise yüzde 56 oranında Katolik, yüzde 26 oranında ise Protestan vardır. Ayrıca herhangi bir dine mensup olmayan kişi sayısının nüfusun yüzde 9’una tekabül ettiği ülkede Yahudilik ve Müslümanlık da azınlık dini olarak mevcuttur.