Brezilya Ekonomisi

Brezilya, Latin Amerika’nın en büyük ekonomisidir. Dünyada ise bu konuda sekizinci sıradadır. En hızlı gelişmekte olan ülkeleri ifade etmek için kullanılanBRIC Ülkeleri kısaltmasının B harfi Brezilya’yı temsil etmektedir. Alım gücü paritesi açısından dünyanın yedinci en büyük ekonomisi olan Brezilya’da karma ekonomi vardır. Ülkenin önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük beş ekonomisinden biri olması beklenmektedir. Ülke ekonomisi yer altı ve yer üstü zenginliklerinin ihracatına ve katma değerli mal üretimine dayanmaktadır.