Gürcistan’ın Kısa Tarihi

Osmanlıların 1453’te İstanbul’u ele geçirmelerinin ardından Gürcistan, Osmanlı Devleti ile İran arasında sıkışıp kalmıştır. Uzunca bir süre batıdan Osmanlı, doğudan İran’ın saldırılarına uğrayan ülkenin 16. yüzyıl sonuyla beraber batısı Osmanlıların, doğusu İran’ın denetimine geçmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Çarlık Rusya’sı Gürcistan’ın tamamını ele geçirmiştir 1. Dünya Savaşı sonunda kısa bir süre bağımsız kalsa da, Kızıl Ordu tarafından yeniden işgal edilmiş ve Sovyet Rusya’ya katılmıştır. Ülke Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan etmiştir.