Honduras Ekonomisi

5-1519-201311051057274_0.jpg

İç savaş ve doğal afetlerin hayli olumsuz etkilediği Honduras ekonomisi son yıllarda ivme kazanmıştır. Fakat yine de işsizlik oranının hayli yüksek olduğu ülkede turizm önemli bir gelir kaynağıdır. Ulaşım ağının hayli geliştiği ülkede demiryolları, limanlar ve havayolları büyük öneme sahiptir.

Altın, gümüş, demir ve çinko minerallerinin bulunduğu ülkede petrol üretimi de yapılmaktadır. Zengin doğal kaynaklarıyla bilinen Honduras’ta ayrıca kahve, başta muz olmak üzere tropikal meyveler ve şeker kamışı ihracatı da önemli gelir kaynakları arasındadır. Tekstil sektörünün de ekonomisinde önemli paya sahip olduğu Honduras uluslararası pazara hizmet etmektedir.