Honduras’ta Din ve İnanç

Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı Honduras nüfusunun büyük çoğunluğunu Katolikler oluşturur. Fakat yapılan son anketler göstermektedir ki ülke nüfusunda Protestanlık oranı gitgide artmaktadır. Küçük bir oranda olsa Müslüman, Budist, Yahudi ve Rastafaryan nüfusun da yaşadığı ülkede kilise ziyaretleri sık ve düzenli şekilde yapılmaktadır.