İngiltere’nin Kısa Tarihi

İngiltere’nin tarihi geç Palaeolitik çağa kadar uzanır ancak ismini buraya 5. ve 6. yüzyılda yerleşen Almanya orijinli Angles kavimi ülkeye adını vermiştir. 10. yüzyılda ulusal birliğini sağlayan İngiltere, 15. yüzyıldan itibaren dünya üzerinde hukuki ve kültürel anlamda etkin bir devlet olmuştur. Dünyada kullanılan mevcut hukuki sistemlerin temeli İngiltere’de atılmış, parlamenter sistem ilk defa İngiltere’de kullanılmıştır. 18. yüzyılın Sanayi Devrimi’ni başlatan İngiltere, dünyanın ilk sanayi toplumunu kurmuştur.