İran’da Din ve İnanç

İran Müslüman bir ülkedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Şii Müslümanların oluşturduğu ülkede en yaygın ikinci İslami mezhep ise Sünniliktir.