Sicilya Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Sicilya; İtalya’nın 20 bölgesi içindeki 5 özerk bölgesinden biridir. Tarih boyunca Yunan, Roman, Arap ve Aragon medeniyetleri tarafından farklı dönemlerde yönetilen Sicilya bugün İtalya’ya bağlı ancak kendi parlamentosuna sahip bir özerk yönetimdir. En uzun süre boyunca Roma İmparatorluğu yönetimi altında olan Sicilya’nın kültürel yapısında yine de Arap ve Yunan kültürleri de hayli belirgin bir biçimde yer etmiş bulunmaktadır.

Her bir şehrinde farklı kültürleri yaşatan, dolayısıyla gezdiğiniz her şehrinde küçük farklılıklarla karşılaşacağınız büyük bir ada Sicilya. Ada tarih boyunca o kadar çok kez farklı egemenlikler ve yönetimler altına girmiştir ki kültürel yapı, özellikle de mimari anlamda sürekli değişmiştir. Bunun en güzel tarafı tek bir adayı gezerek, büyük bir insanlık ve uygarlık tarihine ait kültürel, mimari izleri takip edebilirsiniz.

Mafya kavramının doğduğu topraktır Sicilya. Sicilya’da mafyanın doğuşu bir başkaldırı niteliğindedir. 19. yüzyıl başlarında Arap’ların işgaline uğrayan Sicilya’ya daha sonra Fransızlar ve İspanyollar hâkim olmuştur. Kendi topraklarını korumak isteyen çeşitli halk liderleri ve çevresindeki halk mafya yapılarını oluşturmuşlardır. Mevcut yönetimin boşluğundan yararlanan mafya örgütlenmeleri yerel halkı ve toprak sahiplerini koruma karşılığında haraç vermeye zorlamışlardır. Sicilya mafyasının bugün hala literatürde yerinin olmasının sebebi budur.
 

Tanıtım Videosu: