İzmir Körfezi’nin kuzeydoğusunda Tepekule mevkiinde bulunan Bayraklı, İzmirÇanakkale yolu üzerinde bulunmaktadır. Merkezi konumu sebebiyle ulaşımın hayli kolay olduğu Bayraklı aynı zamanda Antik İzmir şehri olarak da bilinmektedir. Oldukça modern ve gelişmiş bir ilçe olan Bayraklı güzel iklimi sebebiyle de geçmişten günümüze pek çok medeniyet için cazibe noktası olmuştur.

1

 

İzmir'in İlk Kurulduğu Yer Bayraklı

İzmir’in tarihinin MÖ 3000’lere dayandığı bilinmektedir. Tunç Çağı’na rastlayan bu dönemde Anadolu topraklarında Truva uygarlığının egemenliği hüküm sürmektedir. Bayraklı ‘daki ilk yerleşimin de Truva Uygarlığı ile bu dönemde yoğun iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. MÖ 2000’li yıllara gelindiğinde ise kültür ve uygarlık değişimindeki izlerin Hitit İmparatorluğu’nun etkisiyle oluştuğu gözlemlenmiştir. Sadece Bayraklı ile sınırlu kalmayıp tüm Ege’de görülen Hitit etkisi, Bayraklı kazılarında ve Kemalpaşa Karabel’de bulunan savaşçı kabartmasında, Manisa’da ana tanrıça Kibele’ye ait kayalara yapılmış rölyeflerde açıkça görülebilmektedir. Efes kentinde ortaya çıkan ana tanrıça Artemis ‘in de Hitit ana tanrıçası Kibele ile birleşerek tasvir edildiği belirtilmektedir.
Araştırmalar ilk yerleşimin Syplos yani bugünkü Yamanlar Dağı sırtlarındadır. Yapılan kazılardaki buluntular da Tepekule’deki yerleşii kanıtlamaktadır. Dağ kenarındaki Akropol, Tantalos Mezarı ve Tepekule’deki arkeolojik kalıntılar yerleşim tarihinin arkaik çağa dek dayandığını göstermektedir. Bayraklı buluntularında ortaya çıkan evler genellikle tek odalı olup, duvarların alt kısımları tastan,üst kısımları kerpiçten,tavanları ise ahşaptandır.
Bayraklı’nın üst kesiminde ise Tantalos’un mezarı olarak da bilinen tarihi yapı bulunmaktadır. Yapının MÖ 7. yüzyılda tarihlendiği tahmin edilmektedir. Tepenin üzerinde uzunlamasına bir duvarla ikiye ayrılan dörtgen şekilli Akropol’ün güneydoğusunda ve alt tarafında ise küçük kale kalıntıları yer almaktadır. Bayraklı bölgesinde yer alan yerleşim yerinde MÖ 1050 yıllarında Dor istilası nedeniyle Ege sahillerine geçen ve birçok yerleşim yeri kuran Aiol ve Ion’ların egemenlik kurduğu anlaşılmaktadır. Bayraklı ayrıca Herodot ‘un saydığı 12 Ion yerleşimi içinde bulunan Smyrna’yı da kapsamaktadır. Bu haliyle İzmir’in ilk kurulduğu yer olarak da kabul edilmektedir.

2

En Güzel Deniz Manzarası Bayraklı

Bayraklı sınırarı içerisinde bulunan Eski İzmir yani Smyrna bir höyük üzeirne kuruludur. Zamanla ovaya doğru genişleyerek büyüyen ve bu sırada da pek çok tarihi kalıntıya ev sahipliği yapan antik kent bölgesinde Anadolu’nun en eski Athena Tapınağı da bulunmaktadır. Bayraklı’yı ziyaret ettiğinizde ilçenin modern çehresi kadar bu antik kısmına da uğramanız tavsiye edilmektedir. Antik kent ve çevresini kuşatan surlar, evler, çeşmeler, kutsal eserler ve çeşitli mimari yapılar hayli ilgi çekicidir.

 

Tüm bunların yanı sıra oldukça geniş bir alana yayılan Bayraklı’nın merkezinde her daim hareketli çok sayıda alışveriş merkezinin yanı sıra, daha butik ve tasarım ürünlerin satıldığı dükkanlar, ayrıca çeşitli restoran, kafe ve eğlence mekanları da yer tutmaktadır. Oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olan Bayraklı, cazibesini aynı anda tarihi de kucaklayan yapısından almaktadır. Ayrıca Bayraklı için en çok söylenen şeylerden birisi de en güzel deniz manzarasına sahip olduğudur.