Kazakistan’ın Kısa Tarihi

Orta Asya Türk boylarından olan Kazaklar’ın tarihte kurdukları ilk devlet Nogay Hanlığı’dır. Daha sonra Kazak Hanlığı’na dönüşen bu devlet 1847 yılında kadar Orta Asya’da tüm türk boylarının altında yaşadığı bir devlet olmuştur. 1847’de Rusya’nın hâkimiyeti altına giren Kazaklar, Çarlık Rusyası’nın devrilmesiyle kısa bir süre bağımsızlık yaşasalar da 1920 de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hâkimiyetine girmişlerdir. SSCB’nin 1991 yılında dağılmasıyla Kazakistan bağımsız bir devlet olmuştur.