Amerika Birleşik Devletleri’nde İklim ve Hava Durumu

Amerika Birleşik Devletleri geniş bir alanı kapsayan ülkedir. Bu nedenle okyanuslara uzaklık yakınlığa, alçaklık yüksekliğe ve çeşitli etmenlere bağlı olarak iklim özelliklerinde büyük farklılıklar görülmektedir. Ülkenin doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kırımların iklimine etki etmesini önlemektedir ve bu nedenle kıyı şeritleri hariç bütün ülkede karasal iklim hâkimdir. Genel olarak Mississippi Nehri kıyısında yarı bozkır bir iklim hâkimken, güneybatı bölgesinde çorak, Alaska'da arktik, Meksika Körfezi'ne bakan güney kısımda Hawaii ve Florida'da tropikal iklim görülmektedir. Alaska kıyı şeridi denizden etkilenen bir iklime sahiptir ancak iç kısımlarda şiddetli soğuklar görülmektedir. Ülkenin orta kısımları çok yüksek olduğundan mevsimler arası pek fazla sıcaklık farkı bulunmamaktadır. Orta bölgeler yaz mevsiminde bol yağış alırken, batı bölgelerde yağışlar daha az görülmektedir.