Lübnan Konuşulan Diller

Lübnan'ın resmi dili ve en fazla konuşulan dili Lübnan Arapçası'dır. Lübnan'ın en çok konuşulan ikinci dili ise zamanında Fransız sömürgesi olmasından dolayı Fransızca'dır. Ülkenin neredeyse yüzde 40'ı Fransızca bilmektedir. Bir diğer popüler dil ise İngilizce'dir. Lübnan'daki ortaokulların yüzde 70'inde yabancı dil olarak Fransızca dersi verilirken kalan yüzde 30'luk ortaokulda İngilizce dersleri verilir. Halkın büyük çoğunluğu Fransız mandasına tepki olarak çocuklarının İngilizce eğitim görmesini tercih eder. İngilizce dilinin popülaritesinin sürekli arttığı Lübnan'da kullanılan diğer diller ise toplamda yüzde 5'lik dilime denk gelen Almanca, Ermenice ve Kürtçe'dir.