Lübnan'ın Ekonomisi

tourism-6-1000x800.jpg

Lübnan gelişmekte olan bir ekonomiye sahiptir. Ekonomisinin yüzde 75'ini özel sektöre borçlu olan ülkenin en gelişmiş sektörü bankacılıktır. Endüstriyel sektörlerin en büyükleri ise metal ürünleri, tarım, kimya ve ulaşım ekipmanları üretimidir. Rekabetçi ve serbest bir ekonomiye sahip olan Lübnan'ın ekonomisi hizmet odaklı olduğu için en gelişmiş sektörleri bankacılık ve turizmdir. 2009 yılından sonra yıllık ortalama yüzde 8'lik büyümeler kaydeden Lübnan, 2013 yılından sonra Suriye İç Savaşı'ndan ekonomik olarak etkilenmiş ve yıllık büyümesi yüzde 1 civarlarına düşmüştür.