Marshall Adaları Ekonomi

Marshall Adaları’nın başlıca ürünleri hindistan cevizi, ekmek meyvesi, taro ve ararottur. Küçük çaplı olarak orkinos balıkçılığı da önemli bir kaynaktır. Başlıca ihracat ürünleri hindistan cevizi yağı ve balıktır. Ülkenin başlıca ihracat ortakları Amerika, Çin, Avustralya ve Japonya’dır. Meşrubat, tütün ve makine parçaları ise başlıca ithalat ürünleridir. ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda başlıca ithalat ortaklarıdır.