Kuveyt’in Ekonomisi

Kuveyt’in ekonomisitemel olarak petrol ihracatına dayanır. Petrol rezervleri bakımından dünyanın en zengin beşinci ülkesi olan Kuveyt’in ihracatının yüzde 95’ini petrol oluşturur. Ülke gelirinin de yüzde 80’i de petrol ihracatına dayanır. Gayri safi yurt içi hasılaya göre dünyanın en zengin yedinci ülkesi olan Kuveyt, en yüksek insanı gelişme endeksine sahip 31. ülkedir. Kuveyt Dinarı dünyanın en değerli para birimidir.