Prizren Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Prizren-Kosova_01.jpg

Kosova’nın yerleşim tarihi M.Ö. 2. yüzyıla kadar dayanan şehri Prizren, halen koruyabildiği tarihi güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olmayı başarmaktadır. Kendi adını verdiği bölgenin idari merkezi olan Prizren, yaklaşık 185 bin kişilik nüfusuyla ülkenin ikinci büyük şehridir. Bu rakamın çoğunluğunu ise Arnavutlar oluşturmaktadır.

Kosova’nın güneybatısında yer alan ve Arnavutluk ile Makedonya ülkeleriyle komşu olan şehir, Şar Dağları’nın eteklerine kuruludur. Köklü tarihi boyunca Roma, Bulgar, Sırp ve Osmanlı hâkimiyetinde kalan Prizre, coğrafi konumundan dolayı her devlet için önemli bir şehir olmuştur. Osmanlı’nın buradaki hâkimiyeti 1912’ye, Birinci Balkan Savaşı’na kadar sürmüştür. Savaş döneminde Sırpların eline geçen şehir, II. Dünya Savaşı’nda İtalya kontrolündeki Arnavutluk tarafından işgal edilmiştir. Bu dönemde sosyalizm ve komünizm hareketleri görülmüştür. Yugoslavya Antifaşist Ulusal Kurtuluş Konseyi (AVNOJ) direniş harekâtı bütün Yugoslavya halklarını birleştirecek bir siyasi programa kavuşmasını sağlamaya çalışmıştır. Bununla birlikte Prizren’de Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin hükümdarlığı başlamıştır.

542927_c1e36ac1bef8ab4d906bbc1acbfac4be_large.jpg

Tüm bu süreçte yaşanan göçlerden dolayı Kosovoa ve Prizren’deki Türk nüfusunda da gözle görülür bir azalma olmuştur. 1998-1999 yılları arasındaki Kosova Savaşı’nda az hasar gören şehir, 17 Şubat 2008’de Kosova Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak ilan ettiği bağımsızlık ile ülkenin ikinci büyük şehri olarak, bu yeni cumhuriyetteki yerini almış ve büyük bir yeniden yapılanma süreci başlamıştır.

Tüm bu tarihsel olaylardan yapısal anlamda az zarar görmesi sayesinde günümüzde tarihi kalıntılarını hâlâ koruyabilen Prizren’de şimdilerde Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar ve Romanlar birlikte yaşamaktadır.

Tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=p-jxBb--Dy8