Şafşavan Saat Farkı

Fas (GMT +1) ile Türkiye (GMT +3 / Yaz Saati) arasında 2 saat fark vardır. Fas’ın saati Türkiye’den geridedir. Türkiye’de saat 14:30 iken Fas’ta 12:30’dur.