Mekke Hakkında Bilinmesi Gerekenler

mecca-107732_960_720.jpg

İslam’ın beş şartından biri olan Hacgörevini yerine getirmek için Müslümanların sıkça ziyaret ettiği Mekke, inanç gezileri söz konusu olduğunda akla ilk gelen şehirler arasındadır. Hz. Muhammed’in bu şehirde doğması ve Kabe’nin Mekke’de olması şehri İslam dünyasının en kutsal mekânı kılıyor. Bununla birlikte Mekke’ye Müslüman olmayanların girmesi yasaktır.

İlk zamanlardaki adı Beka olarak bilinen Mekke, Hz. İsmail’in soyundan gelenler tarafından kurulup gelişmiştir. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail BekaVadisi’nde Kabe’yi kurar ve İsmailoğulları Kabe’nin koruyuculuğunu üstlenir. İsmailoğlu soyundan gelen Hz. Muhammed Kabe’de doğar ve Kureyş kabilesi Haşimoğulları ailesine üyedir. Güçlü bir aile olan Haşimoğulları ailesinden olması ve herkes tarafından takdir edilmesi sebebiyle Hz. Muhammed peygamberliğinden önce de şehirde etkili bir figürdür. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e Mekke’nin hemen yanında bulunan Nurdağı’nın Hira Mağarası’nda gelmeye başlar.

Hz. Muhammed ve ilk Müslümanlar Medine’ye hicret eder ve bir devlet kurar. 630yılında ise Mekke Müslümanlar tarafından fethedilir. Bu tarihten itibaren Müslümanların dini merkezi olan Mekke, tarih boyunca oldukça değer gören bir kent olmuştur. Şehrin hâkimiyetini elinde bulunduran tüm hükümdarlar şehre hizmet etmekte birbirleriyle yarışmıştır. Emeviler ve Abbasiler dönemi ve sonrasında Memlükler devrinde Hac hizmetinin yerine getirebilmesinde kolaylık sağlamak için altyapı hizmetleri yapılmış ve OsmanlıDevleti’nin hakimiyeti döneminde birçok sultan şehre hayrat denilen camiler, çeşmeler, yol ve çeşitli düzenlemeler ve bunların yanı sıra El-HamraCamisi’ne değerli eserler yaptırmışlardır.

Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında Suudilerin hakim olduğu Mekke şehri, Vahhabilerin inanç esasları doğrultusunda tüm süslemeler ve mimari yapılar yanlış ve din dışı görülmüş, yavaş yavaş şehrin çevresinden silinmeye başlanmıştır. En son 2002 yılında yıkılan Osmanlı dönemi eseri EcyadKalesi’nin yerine Ebrac El Beyt ismindeki otelin yapılması büyük tepki toplamıştır.

Bugünlerde şehir altyapı hizmetlerinin artması ile yıllık 15 milyonu aşan Müslüman’ı ağırlar.