Tacikistan’da Din ve İnanç

Tajikistan-crop.jpg

Tacikistan laik bir ülkedir, resmi bir dini yoktur. Ülke nüfusunun %98’i Müslümandır. Büyük çoğunluğu Sünni ve Hanefi olan Müslümanların az bir kısmı Şiidir. Geri kalan kısmı da mezhebe bağlı olmayan Müslümanlardır. Nüfusun geri kalanının Hıristiyan ve çoğunluğunun Ortodoks olmasının yanı sıra, Protestanlık, Zerdüştlük ve Budizm gibi inançlar da vardır. Tacikistan tüm dinlere özgürlük tanıyarak ibadet hakkını koruma altına almıştır.