Tebriz Resmi Dili

İran’ın resmi dili Farsçadır. Bunun yanında özellikle Tebriz’de AzeriTürkçesi’yle her yerde karşılaşabilirsiniz zira bölge İran’ın Doğu Azerbaycan bölgesinde kalmaktadır. Tebriz’de az da olsa Ermenice ve Kürtçe duymak olasıdır.