Trablus Kalesi ve Arkeoloji (Cemahiriye) Müzesi

Adı Assai El Hamra olan Trablus Kalesi’nin ilginç bir mimarisi var. Sahile kurulu olan kalenin, sahil cephesinde yapay bir havuz var. Aslında havuz kanallarla denize bağlı ve sadece denizden gelecek tehditlere karşı ek bir güvenlik amacıyla yapılmış. İlk yerleşimin Fenikeliler tarafından MÖ 5. yüzyılda gerçekleştirildiği Trablus’ta ilk surlar MS 7. yüzyılda yapılmış.

http://www.fayeandsteve.com/Libya%20Tripoli/Red-Castle-east-face-1.jpg

Şehirdeki arkeoloji müzesi de bu bölgede. Müze girişi meydana bakan cephede yer alıyor. Müzede ilk insan yerleşimlerinden bugüne Libya topraklarının tarihi, bulunan eserlerle zengin bir biçimde sergileniyor. Turizm geliri hedeflemeyen bir ülke için oldukça özenli bir müze. Kale’nin bazı kısımlarını da müze biletiyle gezmeye izin veriyorlar. Kaddafi’nin genellikle bu kalenin, meydana bakan cephesinde kurulan kürsüden halka seslendiği biliniyor.

Cemahiriye Müzesi’nde neolitik çağdan yakın tarihe eserlerin yer aldığı 47 galeri var. Bu müzede sergilenen çocuk mumyası M.Ö. 3500’den kalma, yani Mısır mumyalarından eski. Bu zengin müzede, Leptis Magna’dan ve Cyrene’den getirilmiş pek çok eser var. Leptis Magna’daki Septimus Severus takının alçak rölyeflerinin orijinalleri ve mermer modeli burada. Ayrıca Libya’nın belki de en ilginç yeri olan Gıdamis’ten bir ev rekonstrüksiyonu, Gıdamis evlerinden birinin palmiye ağacından yapılmış kapısı da burada sergileniyor.

Şehirde ziyaret edilmesi gereken diğer iki camii ise En Naka (1200 yıllık olduğu söyleniyor) ve Karamanlı Camileri.

CEJyPVsWgAIYuFT.jpg