Google+

Burdur Hakkında Bilinmesi Gerekenler

69229 Kas 2015Lokasyon Detay

Burdur, Türkiye’nin Batı Akdeniz bölgesinde, Göller Yöresinde konumlanır.

Burdur Hakkında Bilinmesi Gerekenler
turkiye.photo

Akdeniz Bölgesi’nin batısında, Göller Yöresi olarak bilinen bölgede yer alan Burdur, geçmiş dönemlerde Ege Bölgesi’nden Akdeniz kıyılarına kadar uzanan yollar üzerinde önemli bir konaklama merkezi olmuştur. Cumhuriyet dönemi ile birlikte karayollarının düzelmesi ve demiryolu bağlantısının sağlanmasıyla günümüzde de bu işlevini sürdürmektedir. Kentin bugünkü adının, Antik çağlarda yöreye verilen “Polydorion” adından geldiği tahmin edilmektedir.
Şeker ve gülyağı fabrikaları Burdur ekonomisinde önemli yer tutar. Ayrıca üretilen el dokuması halılar, geleneksel el sanatları dericilik, bakırcılık ve göl turizmi de kentin önemli gelir kaynaklarındandır. Cilalı Taş devrinden bu yana yerleşimin bulunduğu Burdur ve yöresi, günümüze ulaşan buluntu ve kalıntılar yanında, daha geç yüzyıllara ilişkin yapılarla Türkiye’nin önde gelen arkeoloji ve sanat tarihi alanlarından biridir. 

Burdur, arkeolojik buluntular ve antik kentlerin yanı sıra Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemi mimarilerinin en güzel eserlerine de ev sahipliği yapar. Burdur kenti birinci derecede deprem kuşağı üzerinde yer aldığından Selçuklu, beylik ve Osmanlı dönemi yapıları özgün biçimini koruyamamış, birkaç kez onarım görmüştür.

Burdur’u da içine alan Pisidia bölgesi, İlkçağ’da zaman zaman bağımsız, zaman zaman da Hitit ve Lidya’ya bağlıydı. Lidyalılar M.Ö. 6. Yüzyılda Perslere yenilince Burdur ve çevresi Pers egemenliğine girmiş; daha sonra; İskender’in eline geçmiştir. M.Ö. 301’de Seleukos ve M.Ö. 200’de Bergama Krallığı’nın sınırları içinde kalan şehir, Roma’nın Asya Eyaletine katılmış; 395’teki ayrılıkta ise Bizans’ın payına düşmüştür. Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya yayılan Türkmenler Burdur ve çevresine yerleşmiş ve bölgeyi Türkleştirmişlerdir. 14. yüzyıl başlarında Hamitoğulları’nın yönetiminde olan Burdur, 14. yüzyıl sonlarına gelindiğinde ise Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Tanıtıcı Video:
 

 

Burdur ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-