Türkmenistan'da Din ve İnanç 

Halkın yüzde 93,9’u Müslüman, yüzde 5,1’i ise Hıristiyan'dır.