Burkina Faso Hakkında Temel Bilgiler

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi olan BurkinaFaso’nun sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Mali, Nijer, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahilleri oluşturmaktadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur.

Bağımsızlık sonrası dönemde siyasi belirsizlikler neticesinde darbeler yaşanmış, 4 Ağustos 1983 tarihinde ThomasSankara önderliğinde devrim gerçekleştirilmiş, ülkenin ismi de devrim neticesinde BurkinaFaso olarak değiştirilmiştir.

Ülkenin kurulu olduğu bölümler Fransa sömürgesi olduğu dönemlerde Volta nehrinin üst bölümünde kaldığı için Fransızcada Haute-Volta (YukarıVolta) olarak adlandırılmış, bu isim bağımsızlık kazanıldıktan sonra da ülke ismi olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

1983 yılında Thomas Sankara önderliğinde gerçekleştirilen devrim neticesinde Yukarı Volta’nın ismini onurlu insanların yaşadığı anayurt anlamına gelen Burkina Faso olarak değiştirilmiştir. BurkinaMossilerin dili olan Moore dilinde onurlu, bozulmayan anlamında kullanılırken, faso kelimesi de Dioula dilinde anavatan, babaocağı (fa: baba, so: ev, köy) anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin birleştirilmesi ile ülke ismi oluşturulmuştur ve günümüzde de kullanılmaktadır

Ülkenin dörtte üçlük bir bölümü düz yüzeylerden oluşmaktadır. Burada söz konusu olan yüzeyler deniz seviyesinden 250 – 300 metre yükseklikte bulunan düz ovaları meydana getirmektedir. Ülke topraklarının üzerinde bulunduğu plato çoğunlukla yer yer tepelerin ve dağ adalarının yer aldığı düzlüklerden, dağlardan ve erozyona direnen yer ile bağlantısı bulunmayan granit kayalardan oluşmaktadır.

Ülkenin güneybatı bölümünün yer aldığı kısımlar kumtaşlarının birleşiminde oluşan yer yüzeyi ile kaplı olup, bu alanda 749 metre ile ülkenin en yüksek noktasını da oluşturan TenaKourou dağı yer almaktadır. Ülkenin en alçak noktasını ise 125 metre ile Otinehri oluşturmaktadır.

Lokasyon Sayfasında Detayı Göster
Kapalı