Çad Din

  • Devletin resmi dini yoktur. Ancak halkın yüzde 55'i Müslüman, yüzde 35'i Hıristiyan, yüzde 7'si Animist'tir.
  • Diğer yerel inançların oranı ise yüzde 3'tür.
  • Ülkenin en büyük etnik topluluğu Müslüman Toubou halkıdır.
  • Bunun yanı sıra son dönemlerde İslam veya Hristiyanlığa geçmiş çok sayıda etnik topluluk da bulunmaktadır.
  • Kırsal alanlardaki halk daha çok animizm ve çeşitli yerel inançları sürdürmektedir.
  • Müslümanlar'ı oluşturan gruplar Arap, Toubou, Hadjerai, Fulbe, Kotoko, Kanembou, Baguirmi, Boulala, Zaghawa ve Mabalar'dır.
  • Müslüman olmayanları oluşturan gruplar ise Sara, Ngambaye, Mbaye, Goulaye, Moundang, Moussei, Massalar'dır.