Kamerun’da Din ve İnanç

Ülkede hakim olan din Hristiyan dinidir. Buna göre nüfusun yüzde 69,2 Hristiyan inancına göre yaşamını sürdürmektedir. Bu oran içerisinde Katolik mezhebine mensup Hristiyanların oranı yüzde 38,4, Protestan mezhebine mensup yüzde 26,3, Ortodoks mezhebi mensuplarının oranı yüzde 0,5 ve diğer Hristiyan mezheplerine mensupların oranı yüzde 4 düzeyindedir. İslamiyet ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olup, islami inancına göre yaşamlarını sürdürenlerin oranı yüzde 20,9 düzeyindedir. Ülke genelinde ayrıca yüzde 5,6 oranında batı ve orta Afrika dinlerine, yüzde 1 düzeyinde de başka dinlere inanan bir kesim mevcuttur. Kamerun'da herhangi bir dine inanmadığını belirtilen nüfusun oranı yüzde 3,2 seviyesindedir.