Mauritius'un Ekonomisi

Mauritius ekonomisi turizm, ticaret ve doğrudan yabancı yatırımına bağlı olduğu için Euro bölgesine muhtaç durumdadır. Kişi başına düşen milli gelirin 9 bin dolar civarında olduğu ülkede en büyük paya sahip olan sektör finanstır. Finans sektörünü üretim, ulaşım ve iletişim sektörleri takip eder. Yıllık ortalama 1 milyon turist ağırlayan Mauritius, her yıl 1,5 milyar doların üzerinde turizm geliri elde eder.