Mısır’ın Kısa Tarihi

Mısır’ın kökleri 7.000 yıllık bir medeniyete dayanır. Meşhur Nil Nehri Deltası’nda kurulmuş olan Mısır medeniyeti, Antik Çağ’ın en büyük uygarlıklarından birisidir. Medeniyetin kurucusu olarak bilinen Tiu’nun doğum tarihi tam olarak bilinememekle beraber bu medeniyete dair bulunmuş en eski bilgiler M.Ö. 6.000 yılına kadar dayanır. Binlerce yıl içerisinde, coğrafi konumu gereği dış etkilere kapalı bir biçimde gelişen medeniyet Nil Nehri’nin etrafında büyür ve güçlenir. Nil’e olan uyumuyla gelişen toplum, matematikten astronomiye, özgün yazı sisteminden mimariye birçok farklı alanda oldukça başarılı olmuştur. Sonrasında Roma İmparatorluğu’nun bölgeyi işgaliyle başlayan sürecin ardından Mısır birçok farklı ülkenin kontrolü altına girip çıkar.

Bölgede Memlükler, Osmanlılar, İngilizler hâkimiyet kurar. Mısır, yüzyıllar önce kaybettiği bağımsızlığını 1922’de tekrar kazanır. 1953 yılında da cumhuriyet ilan edilir ve Mısır Arap Cumhuriyeti kurulur.