Nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyan’lardan oluşan Arizona’da, yüzde 39 oranında Protestan, yüzde 21 oranında ise Katolik yaşamaktadır. Yüzde 4 oranında Agnostik, yüzde 3 oranında da ateistin bulunduğu eyalette, yüzde 2 oranında Yahudi ile birlikte sadece yüzde 1 oranında Müslüman, Hindu ve Budist vardır.