Michigan’nın yüzde 79’unu Hristiyanlar oluşturmaktadır. Protestanların ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 0,5 oranında Ortodoks ve yüzde 23 oranında Katolik yaşamaktadır. İnançsız nüfusun yüzde 17 olduğu Michigan’da Budizm, Hinduizm, İslam da mevcut inanışlar arasındadır.