Google+

 Laos Din ve İnanç

38211 Kas 2016Lokasyon Detay

 Laos Din ve İnanç

Ülke nüfusunun yüzde 67’si Theravada Budizm’ine inanmaktadır. Kalan kısmın yüzde 1,5’i Hristiyan ve yüzde 31,5 ise farklı dinlere inanmaktadır.

Laos ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-